خدمات ارز بین المللی / صرافی آنلاین

صرافی آنلاین انگلستان ارسال حوالجات ارزی به دنیا

خرید و فروش ارز

خرید و فروش سکه

انجام حواله وسترن یونیون به دنیا

پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام اینترنتی کلیه آزمون های بین المللی

پرداخت درخواست ثبت نام در دانشگاهها  و خوابگاه دانشجویی

پرداخت رزرو هتل ها ، همایش ها ، کنسرت ها و جشنواره های بین المللی

پرداخت مبلغ ویزا تجاری / توریستی / درمانی / دانشجویی و ویزای های اقامت

پرداخت مبلغ چاپ مقالات علمی در وب سایت ها و ژورنال های بین المللی

پرداخت مبلغ اشتراک مجلات علمی ، تخصصی و عمومی بین المللی

پرداخت مبلغ حق شرکت در سمینار ها و کنفرانس بین المللی

پرداخت مبلغ حق اشتراک در سایت های مختلف علمی

پرداخت انواع خرید های اینترنتی

پرداخت پی پال ( pay pal ) ویزا کارت ( VISA CARD ) مستر کارت ( MASTER CARD )

 

Sarrafi  Online UK London.

شرکت صرافی آنلاین لندن انگلستان با کادری متخصص و با اعتماد ایرانیان و فارسی زبانان در لندن توانسته است . خدمات صرافی آنلاین و مبادلات ارزی و حواله را با سریعترین راههای موجود با اعتبار و اطمینان انجام دهد


خدمات اول : شرایط و ضوابط صدور حواله ارزی

شرکت صرافی آنلاین لندن انگلستان با خدمات آنلاین و 100% الکترونیکی روشی را فراهم آورده تا ایرانیان و فارسی زبانان درانگلستان بتوانند بدون مراجعه حضوری و یا هزینه های اضافه از خدمات شرکت صرافی آنلاین استفاده نمایند هرچند ایرانیان می توانند هر لحظه نرخ آخرین معامله انجام شده  را در سایت این صرافی ببینید،.


مدارک لازم : ترانسفر حواله صرافی آنلاین انگلستان

Sarrafi  Online UK London.

خدمات دوم : تسویه مالی توافق ارزی


متقاضی با توافق نرخ ارز،  باید حداکثر تا ساعت تعیین شده  کارمند صرافی، مبلغ ریالی حواله ارزی را به حساب مخصوص صرافی ترانسفر نموده و عکسی از برکه ترانسفر یا فیش واریزی آن را به مدیریت دفتر صرافی  ارسال کنند . با تاخیر در واریز مبلغ توافق ، شرکت صرافی هیچگونه مسئولیتی در قبال تغییر نرخ ارز نخواهد داشت. ملاک انجام حواله ارزی، دیدن مبلغ پول واریزی در حساب صرافی می باشد. حتی زمانی که مشتریان مبلغ ریالی را واریز کنند ، شرکت صرافی آنلاین لندن این حق را دارد که تا زمان دریافت مبلغ در حساب خود، از انجام حواله امتناع کند.

Sarrafi  Online UK London.

خدمات سوم : درخواست حواله به صورت آنلاین

متقاضی دارنده کد صرافی آنلاین لندن انگلستان می توانند با توجه به داشتن کد ارزی درصرافی ، درخواست حواله خود را از طریق آنلاین وایمیل  انجام دهند

بررسی درخواست و ایمیل ارسال کننده با قرارداد صدور حواله

متقاضی که درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال می کنند، و آدرسی که درخواست حواله با آن ایمیل ارسال شده باید با آدرس ایمیل اعلام شده در فرم دریافت کد صرافی یکی باشد

Sarrafi  Online Uk  London

خدمات چهارم : پذیرش مسئولیت حواله ارزی 

نقد شدن حواله ارزی و موضوع درخواست حواله، تابع شرایط و قوانین نظارت بر تبدیل ارز یا سایر محدودیت ها ی اعمال شده توسط کشور گیرنده می باشد. صرافی آنلاین  لندن به هیچ وجه متعهد خسارتهای ناشی از این قوانین و محدودیتها نبوده و نمی باشند. 

Sarrafi  Online UK London.

خدمات پنجم : شرایط حواله انتقال ارز خارجی

درخواست های حواله یک روزه ، به ساعت دریافت درخواست از متقاضی و واریز وجه ریالی و همچنین به زمان بسته شدن معاملات کارگزاران در مقصد حواله ارزی بستگی دارد

Sarrafi  Online UK London.

خدمات ششم : نگهداری اطلاعات متقاضی

شرکت صرافی آنلاین لندن انگلستان برای حواله ارزی ، اقدام به دریافت مدارک لازم از متقاضیان حواله مطابق با روش نگهداری مدارک و حفظ حریم خصوصی و مطابق با مقررات می نماید و متقاضی نیز نسبت به این امر اذعان و موافقت می نماید. لذا شرکت صرافی آنلاین لندن انگلستان این اجازه را دارد که این اطلاعات را در اختیار بانک ذینفع، کارگزاران و مقامات رسمی و دولتی قرار دهد

Sarrafi  Online UK London.

خدمات هفتم :

قوانین مبارزه با پولشوئی وتراکنش های غیرقانونی

شرکت صرافی آنلاین لندن انگلستان این اختیار را دارد تا از ارسال حواله ای که مشخص شود مخالف قوانین و مقررات بانکی کشور مبدا یا مقصد حواله باشد و یا در بر گیرنده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحریم شده / محدود شده از نظر قانون و مقررات باشد امتناع نماید. ممکن است پرداخت وجه حواله بدلیل نیاز بانک کارگزار به اطلاعات جهت مطابقت با قوانین و مقررات با تاخیر انجام شود و یا اینکه برگشت شود. صرافی آنلاین لندن  انگلستان در صورت ضرورت، اطلاعات مربوط به حواله ارزی را به اشتراک خواهد گذاشت و مشتری حق اعتراض را از خود در این رابطه سلب و ساقط مینماید.

Sarrafi  Online UK London.

خدمات هشتم : ساعت روزهای کاری دفتر لندن


شرکت صرافی آنلاین لندن انگلستان هر روزه از ساعات 9.00 صبح تا 5.00 عصر و درهفته از دوشنبه تا جمعه . تلاش خود را به درخواست حواله ای که به موقع دریافت کرده است اقدام خواهد کرد و رسیدگی به درخواست هایی که وجه آنها پس از بسته شدن زمان معاملات دریافت شوند به روز کاری و اداری بعد موکول خواهد شد. به همین منظور روز های جمعه و تعطیلات رسمی کشور مبدا یا مقصد، روزهای کاری محسوب نمی شوند. در صورت دریافت درخواست حواله در روزهای تعطیل ، صرافی آنلاین لندن در روز کاری و اداری بعد به آن ترتیب اثر خواهد داد

Sarrafi  Online UK London.

خدمات نهم : اخذ تاییدیه درخواست حواله ارزی


شرکت صرافی آنلاین لندن انگلستان در موقع دریافت درخواست حواله . این حق را دارد تا نسبت به اخذ تاییدیه لازم در خصوص صحت درخواست اقدام نماید. ودرصورت عدم موفقیت در اخذ تاییدیه های لازم منجر به تاخیر در انجام حواله یا عدم پذیرش انجام حواله خواهد شد

 

Sarrafi  Online UK London.

10 خدمات دههم : شرایط واریزی وجه یکسان 

واریز وجه به حساب مخصوص صرافی توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزي ممنوع میباشد، لذا واریز کننده وجه ریالی( هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که واریز کننده معادل ریالی وجه ارز خریداری شده است) و درخواست کننده حواله باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام واریز وجه به حساب مخصوص صرافی باید از حساب شخص متقاضی حواله (اعم از حقیقی یا حقوقی) حواله شود و در صورت نقدي بودن وجه واریزي ، باید در فیش مربوطه نام واریز کننده، همان نام درخواست کننده حواله ( متقاضی صرافی) درج شود. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه واریز شده مسترد می گردد.


معمولاً حواله های ارسالی توسط صرافی آنلاین لندن انگلستان ، تا حد اکثر 3 روز کاری به دست ذینفع خواهند رسید. بدیهی است از آنجا که جمعه بانک های ایران، شنبه و یکشنبه بانک های جهانی تعطیل می باشند، از جمعه تا یکشنبه جزء روزهای کاری و اداری صرافی آنلاین لندن محسوب نمی شوند

Sarrafi  Online UK London.

World Clock

London
Tehran
Dubai
New York
Paris
Tokyo